Χρήστης: - 20/04/2024 23:45:53

Σχετικά με το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης

Το Όνομα Χρήστη είναι μια αναγνωριστική λέξη που σας δίνεται κατά την εγγραφή σας στην εφαρμογή και σας δίνει πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού σας, προστατεύοντας την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας πληροφοριών. Αν τον έχετε ξεχάσει, μπορείτε να τον λάβετε ξανά μέσω email χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο "Ανάκτηση Ονόματος Χρήστη" στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, ή εναλλακτικά να επικοινωνήσετε με τους Διαχειριστές και να ζητήσετε να σας το ξαναστείλουν.

Ο Κωδικός Πρόσβασης είναι μια σειρά χαρακτήρων που συνδυάζεται με το Όνομα Χρήστη ως "συνθηματικό", για να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες του λογαριασμού σας. Μπορείτε να αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης από το μενού "Στοιχεία Σύνδεσης" στο Προφίλ σας. Αν τον έχετε ξεχάσει, μπορείτε να τον λάβετε ξανά μέσω email χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο "Ανάκτηση Κωδικού Πρόσβασης" στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, ή εναλλακτικά να επικοινωνήσετε με τους Διαχειριστές και να ζητήσετε να σας στείλουν νέο κωδικό.
Αποποίηση Ευθύνης

Η Aon δεν παρέχει εγγύηση ή άλλη διαβεβαίωση ώς προς τη συνεχή λειτουργία ή λειτουργικότητα της εφαρμογής. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μπορεί να διακοπεί, περιοριστεί ή καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο.

Η Aon δεν παρέχει επίσης εγγύηση ή άλλη διαβεβαίωση ώς προς το περιεχόμενο του υλικού που εμφανίζεται στην παρούσα εφαρμογή, την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα ή καταλληλότητα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.