Χρήστης: - 20/04/2024 23:30:49

 

Απαιτήσεις Λογισμικού

Μπορείτε να περιηγηθείτε στο ιστότοπο χρησιμοποιώντας μία ενημερωμένη έκδοση των παρακάτω προγραμμάτων περιήγησης:

  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Firefox
  • Safari

Σημείωση: Οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιείτε πρέπει να έχει ενεργοποιημένη κρυπτογράφηση cookies, JavaScript and Secure Sockets Layer (SSL).

Άλλο λογισμικό

Ίσως χρειαστείτε τα παρακάτω λογισμικά για να δείτε κάποια έγγραφα ή αναφορές:

  • Adobe Reader
  • Microsoft Excel


Αποποίηση Ευθύνης

Η Aon δεν παρέχει εγγύηση ή άλλη διαβεβαίωση ώς προς τη συνεχή λειτουργία ή λειτουργικότητα της εφαρμογής. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μπορεί να διακοπεί, περιοριστεί ή καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο.

Η Aon δεν παρέχει επίσης εγγύηση ή άλλη διαβεβαίωση ώς προς το περιεχόμενο του υλικού που εμφανίζεται στην παρούσα εφαρμογή, την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα ή καταλληλότητα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.