Χρήστης: - 20/04/2024 23:18:04

 

Όροι Χρήσης

Οποιαδήποτε εντολή, επιλογή, ή αίτηση πραγματοποιήσω μέσω αυτής της εφαρμογής θα θεωρείται ως γραπτή άδεια στο ΤΕΑ J&J/J&J Consumer/JC (Ταμείο) και τον Διαχειριστή αυτού να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ή να διενεργεί κινήσεις εκ μέρους μου, σύμφωνα με την πολιτική του Ταμείου. Κατανοώ οτι όταν αυτό απαιτείται, τα προσωπικά μου στοιχεία θα μεταδίδονται σε τρίτους μόνο μέσω ασφαλών μεθόδων επικοινωνίας.

Είμαι υπεύθυνος/η για τον έλεγχο οποιασδήποτε επιβεβαίωσης (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) λάβω σχετικά με οποιαδήποτε εντολή, επιλογή ή αίτηση έχω κάνει μέσω της παρούσας εφαρμογής. Είναι ευθύνη μου να ελέγχω για σφάλματα/ανακρίβειες όλες τις πληροφορίες που λαμβάνω και αν εντοπίσω σφάλματα/ανακρίβειες έχω την ευθύνη να διορθώσω μέσω των εργαλείων που μου παρέχει η παρούσα εφαρμογή ή επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο διαχείρισης.

Η παρούσα εφαρμογή παρέχει δυνατότητα να λαμβάνω προσωπικές πληροφορίες όπως για παράδειγμα το υπόλοιπο του λογαριασμού μου ή μισθολογικές πληροφορίες. Είναι αποκλειστικά δική μου ευθύνη για οποιαδήποτε αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών αν αποκαλύψω τα Στοιχεία Σύνδεσής μου σε τρίτους. Συμφωνώ να επικοινωνήσω άμεσα με το Ταμείο ή τους Διαχειριστές του εαν υποψιάζομαι οτι κάποιος άλλος μπορεί να γνωρίζει τα Στοιχεία Σύνδεσής μου.

Κατανοώ και αποδέχομαι οτι σε περίπτωση που εμφανίζεται στην παρούσα εφαρμογή οποιαδήποτε πληροφορία που έρχεται σε αντίθεση με όσα ορίζουν οι Κανόνες του Ταμείου (Καταστατικό και Κανονισμοί) ή η Νομοθεσία, τότε η Νομοθεσία και οι Κανόνες του Ταμείου υπερέχουν των πληροφοριών που παρουσιάζει η εφαρμογή.

Κατανοώ οτι η παρούσα εφαρμογή ενδέχεται να μην λειτουργεί πάντα όπως αναμένεται. Συμφωνώ οτι η Aon, το Ταμείο, και οι Διαχειριστές το δεν φέρουν ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα, διακοπή ή καθυστέρηση στη λειτουργία της παρούσας εφαρμογής σε περιστάσεις πέραν του ελέγχου τους, όπως για παράδειγμα λόγω της διακοπή σύνδεσης στο internet.

Πνευματικά Δικαιώματα

Aon

Your Benefits Resources™

Άλλες Εταιρείες

Τα Adobe® και Adobe® Reader είναι σήματα κατατεθημένα από την Adobe Systems Incorporated στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η/και σε άλλες χώρες.

Firefox® σήμα κατατεθέν από την Mozilla Foundation.

Microsoft® και Windows® είναι σήματα κατατεθημένα από την Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η/και σε άλλες χώρες.

Ορισμένες εικόνες είναι copyright © PhotoDisc, Inc.

Το Safari™ είναι σήμα κατατεθειμένο από την Apple Computer, Inc.

Σε περίπτωση που στο site εμφανίζονται άλλα σήματα, λογότυπα ή ονόματα που είναι κατατεθειμένα από άλλες εταιρίες και δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, αυτά ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.Αποποίηση Ευθύνης

Η Aon δεν παρέχει εγγύηση ή άλλη διαβεβαίωση ώς προς τη συνεχή λειτουργία ή λειτουργικότητα της εφαρμογής. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μπορεί να διακοπεί, περιοριστεί ή καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο.

Η Aon δεν παρέχει επίσης εγγύηση ή άλλη διαβεβαίωση ώς προς το περιεχόμενο του υλικού που εμφανίζεται στην παρούσα εφαρμογή, την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα ή καταλληλότητα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.