Χρήστης: - 20/04/2024 22:06:14

 

Σχετικά με την Aon

Η Aon είναι ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης προγραμμάτων παροχών στον κόσμο και ο κορυφαίος ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης προγραμμάτων Καθορισμένων Εισφορών. Επιπλέον, είναι μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς συμβουλευτικές επιχειρήσεις που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Με την στενή συνεργασία των γραφείων μας παγκοσμίως, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε υπερεθνικό επίπεδο, και καλύπτουμε τις αυξανόμενες ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά.

Στην Ελλάδα κατέχουμε ηγετική θέση στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών για συστήματα παροχών προς τους εργαζομένους. Παρέχουμε αναλογιστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, αλλά και γενικότερη τεχνική υποστήριξη πάνω σε θέματα συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών παροχών, προς εργοδότες, ασφαλιστικούς οργανισμούς και επαγγελματικούς φορείς. Ακόμη παρέχουμε αναλογιστική υποστήριξη σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η έδρα μας είναι στην Αθήνα και δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.aonsolutions.gr

Το ΤΕΑ J&J/J&J Consumer/JC παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης στα μέλη του μέσω της Aon.Αποποίηση Ευθύνης

Η Aon δεν παρέχει εγγύηση ή άλλη διαβεβαίωση ώς προς τη συνεχή λειτουργία ή λειτουργικότητα της εφαρμογής. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μπορεί να διακοπεί, περιοριστεί ή καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο.

Η Aon δεν παρέχει επίσης εγγύηση ή άλλη διαβεβαίωση ώς προς το περιεχόμενο του υλικού που εμφανίζεται στην παρούσα εφαρμογή, την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα ή καταλληλότητα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.