Χρήστης: - 20/04/2024 22:12:03

Σύνδεση στον Ατομικό Λογαριασμό

Κωδικός Πρόσβασης
 Ανάκτηση Κωδικού Πρόσβασης
Με τη σύνδεσή σας, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης.


Όροι Χρήσης
Πατώντας Σύνδεση, δηλώνω ότι κατανοώ και συμφωνώ ότι η επιβεβαίωση της ταυτότητάς μου γίνεται με τη χρήση των προσωπικών μου Στοιχείων Σύνδεσης (Όνομα Χρήστη και Κωδικός Πρόσβασης). Εισάγοντας τα στοιχεία αυτά, αποδέχομαι τα παρακάτω:

Οποιαδήποτε εντολή, επιλογή, ή αίτηση πραγματοποιήσω μέσω αυτής της εφαρμογής θα θεωρείται ως γραπτή άδεια στο ΤΕΑ J&J/J&J Consumer/JC και τον Διαχειριστή αυτού να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ή να διενεργεί κινήσεις εκ μέρους μου, σύμφωνα με την πολιτική του ΤΕΑ J&J/J&J Consumer/JC. Κατανοώ ότι όταν αυτό απαιτείται, τα προσωπικά μου στοιχεία θα μεταδίδονται σε τρίτους μόνο μέσω ασφαλών μεθόδων επικοινωνίας.

Είμαι υπεύθυνος/η για τον έλεγχο οποιασδήποτε επιβεβαίωσης (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) λάβω σχετικά με οποιαδήποτε εντολή, επιλογή ή αίτηση έχω κάνει μέσω της παρούσας εφαρμογής. Είναι ευθύνη μου να ελέγχω για σφάλματα/ανακρίβειες όλες τις πληροφορίες που λαμβάνω και αν εντοπίσω σφάλματα/ανακρίβειες έχω την ευθύνη να διορθώσω μέσω των εργαλείων που μου παρέχει η παρούσα εφαρμογή ή επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο διαχείρισης.

Η παρούσα εφαρμογή παρέχει δυνατότητα να λαμβάνω προσωπικές πληροφορίες όπως για παράδειγμα το υπόλοιπο του λογαριασμού μου ή μισθολογικές πληροφορίες. Είναι αποκλειστικά δική μου ευθύνη για οποιαδήποτε αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών αν αποκαλύψω τα Στοιχεία Σύνδεσής μου σε τρίτους. Συμφωνώ να επικοινωνήσω άμεσα με το ΤΕΑ J&J/J&J Consumer/JC ή τους Διαχειριστές του εάν υποψιάζομαι ότι κάποιος άλλος μπορεί να γνωρίζει τα Στοιχεία Σύνδεσής μου.

Κατανοώ και αποδέχομαι ότι σε περίπτωση που εμφανίζεται στην παρούσα εφαρμογή οποιαδήποτε πληροφορία που έρχεται σε αντίθεση με όσα ορίζουν οι Κανόνες του Ταμείου (Καταστατικό και Κανονισμοί) ή η Νομοθεσία, τότε η Νομοθεσία και οι Κανόνες του Ταμείου υπερέχουν των πληροφοριών που παρουσιάζει η εφαρμογή.

Κατανοώ ότι η παρούσα εφαρμογή ενδέχεται να μην λειτουργεί πάντα όπως αναμένεται. Συμφωνώ ότι η Aon, το ΤΕΑ J&J/J&J Consumer/JC, και οι Διαχειριστές το δεν φέρουν ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα, διακοπή ή καθυστέρηση στη λειτουργία της παρούσας εφαρμογής σε περιστάσεις πέραν του ελέγχου τους, όπως για παράδειγμα λόγω της διακοπής σύνδεσης στο internet.


Δείτε τη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να μάθετε πως λαμβάνουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.
Αποποίηση Ευθύνης

Η Aon δεν παρέχει εγγύηση ή άλλη διαβεβαίωση ώς προς τη συνεχή λειτουργία ή λειτουργικότητα της εφαρμογής. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μπορεί να διακοπεί, περιοριστεί ή καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο.

Η Aon δεν παρέχει επίσης εγγύηση ή άλλη διαβεβαίωση ώς προς το περιεχόμενο του υλικού που εμφανίζεται στην παρούσα εφαρμογή, την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα ή καταλληλότητα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.