Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα μου;

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών που περιέχει. Για παράδειγμα, απαιτεί να εισάγετε ένα έγκυρο Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης για να ταυτοποιήσει την ταυτότητά σας ώστε να μπορέσει να σας εμφανίσει τις προσωπικές σας πληροφορίες. Η σύνδεση μεταξύ του browser σας και του server μας γίνεται μόνο μέσω ασφαλούς κρυπτογραφημένης σύνδεσης,ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν μπορεί κάποιος ενδιάμεσος να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες. Για λόγους ασφαλείας επίσης,υπάρχει χρονικός περιορισμός της διάρκειας σύνδεσή σας στην εφαρμογή.Αν η σύνδεσή σας παραμείνει ανενεργή για ένα διάστημα,το σύστημα σας αποσυνδέει και απαιτείται εκ νέου συμπλήρωση του Ονόματος Χρήστη και του Κωδικού πρόσβασης για να αποκτήσετε και πάλι πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

Γιατί χρειάζονται τα "Cookies";

Για να αναγνωρίζει ο server ποιός είναι συνδεδεμένος, και να μη ζητάει εκ νέου στοιχεία σύνδεσης σε κάθε σελίδα,χρησιμοποιείται μια συνήθης τακτική που ονομάζεται "HTTP-header cookies".Αυτά τα cookies δεν περιέχουν καμία προσωπική πληροφορία, απλά δείχνουν στον server ότι πρόκειται για μια αίτηση προβολής μιας νέας σελίδας από κάποιον που είναι ήδη συνδεδεμένος στην εφαρμογή. Ο browser σας μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να σας προειδοποιεί κάθε φορά που στέλνει ένα cookie.Σε αυτή την περίπτωση θα δείτε ένα αναδυόμενο μήνυμα που θα σας ζητά να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τη χρήση των cookies. θα πρέπει νατα αποδεχτείτε,διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει η εφαρμογή.

Τι είναι η "κρυπτογράφηση";

Κρυπτογράφηση είναι μια μαθηματική διαδικασία που κωδικοποιεί ένα μήνυμα για να αποκρύψει το περιεχόμενό του.Χρησιμοποιείται ευρέως για την προστασία μηνυμάτων από υποκλοπές,παραποίηση ή πλαστογραφία μέσω διαδικτύου. Αυτό το site χρησιμοποιεί Secure Sockets Layer(SSL) για την κρυπτογράφηση των πληροφοριών που μεταδίδονται μεταξύ του server μας και του browser σας.

Τι είναι το SSL και πως μπορώ να βλέπω αν είναι ενεργοποιημένο;

Το SSL χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού με χρήση κλειδιών διαφόρων μεγεθών,όπως για παράδειγμα 40, 56, 128-bit, κλπ.Όσο μεγαλύερο είναι το μέγεθος του κλειδιού,υπάρχουν περισσότερα δυνατά κλειδιά και επομένως είναι δυσκολότερο για μη εξουσιοδοτημένα άτομα να αποκρυπτογραφήσουν και να διαβάσουν το μήνυμα.Επομένως μηνύματα κρυπτογραφημένα με κλειδί 128-bit είναι πολύ πιο ασφαλή από μηνύματα κρυπτογραφημένα με κλειδί 40-bit.

Το μέγεθος του κλειδιού εξαρτάται από την έκδοση του browser σας.Αυτή η ιστοσελίδα δέχεται μόνο browsers με ελάχιστο μέγεθος κλειδιού κρυπτογράφησης 128-bit.Όταν χρησιμοποιείτε το site από υπολογιστή της εταιρείας που εργάζεστε, πρέπει να χρησιμοποιήσετε browser που εγκρίνεται από την αντίστοιχη πολιτική της εταιρείας.Για να το χρησιμοποιείσετε από προσωπικό υπολογιστή, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο browser που να υποστηρίζει κρυπτογράφηση με κλειδιά μεγέθους 128-bit ή μεγαλύτερα.

Η κρυπτογράφηση σε αυτούς τους browsers είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς εξαγωγών και τους νόμους των Η.Π.Α. και γενικά δεν μπορούν να εξαχθούν σε ορισμένες χώρες.Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του κατασκευαστή του browser.

Εάν η διεύθυνση μιασ σελίδας ξεκινάει με "https://," το επιπλέον "s" υποδεικνύει ότι υπάρχει ασφαλής κρυπτογραφημένος δίαυλος επικοινωνίας με τον server.Επίσης, όταν υπάρχει ασφαλής σύνδεση (SSL), οι περισσότεροι browsers εμφανίζουν ένα εικονίδιο "λουκέτου".

Γιατί είναι απαραίτητο να χρησιμοποιώ συγκεκριμένους Browsers;

Για να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια του απορρήτου των πληροφοριών σας και να έχετε μια αισθητικά συνεπή οπτική παρουσίαση των πληροφοριών που σας παρέχει η εφαρμογή,απαιτείται να χρησιμοποιείτε σχετικά πρόσφατες εκδόσεις browser.Για παράδειγμα, ο browser που χρησιμοποιείται θα πρέπει να υποστηρίζει JavaScript™, cookies, and SSL. Για ενισχυμένη ασφάλεια συνιστάται η έκδοση του browser να χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL 128-bit ή μεγαλύτερη.