Πατώντας Σύνδεση, δηλώνω ότι κατανοώ και συμφωνώ ότι η επιβεβαίωση της ταυτότητάς μου γίνεται με τη χρήση των προσωπικών μου Στοιχείων Σύνδεσης( Όνομα Χρήστη και Κωδικός Πρόσβασης). Εισάγοντας τα στοιχεία αυτά, αποδέχομαι τα παρακάτω:

Οποιαδήποτε εντολή, επιλογή, ή αίτηση πραγματοποιήσω μέσω αυτής της εφαρμογής θα θεωρείται ως γραπτή άδεια από το ΤΕΑ ACCENTURE και τον Διαχειριστή αυτού να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ή να διενεργεί κινήσεις εκ μέρους μου, σύμφωνα με την πολιτική του ΤΕΑ ACCENTURE. Είμαι υπεύθυνος/η για τον έλεγχο οποιασδήποτε επιβεβαίωσης (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) λάβω σχετικά με οποιασδήποτε εντολή ή αίτηση έχω κάνει μέσω της παρούσας εφαρμογής.

Η παρούσα εφαρμογή παρέχει δυνατότητα να λαμβάνω προσωπικές πληροφορίες όπως για παράδειγμα το υπόλοιπο του λογαριασμού μου ή μισθοδοτικές πληροφορίες. Είναι ευθύνη μου να ελέγχω για σφάλματα/ανακρίβειες όλες τις πληροφορίες που λαμβάνω και αν εντοπίσω σφάλματα/ανακρίβειες έχω την ευθύνη να διορθώσω μέσω των εργαλείων που μου παρέχει η παρούσα εφαρμογή ή επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο διαχείρισης.

Ορισμένοι browsers υποστηρίζουν την αποθήκευση των στοιχείων σύνδεσης μου. Επίσης σε υποστηριζόμενες συσκευές android και iOS έχω την επιλογή να χρησιμοποιήσω το σύστημα ασφάλειας της συσκευής για να αποθηκεύσω τα Στοιχεία Σύνδεσης στην συσκευή. Η παρούσα εφαρμογή δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία επαλήθευσης (δακτυλικό αποτύπωμα ή μοτίβο οθόνης ή κωδικό PIN) που χρησιμοποιεί η συσκευή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κατανοώ ότι η ασφάλεια των Στοιχείων Σύνδεσης εξαρτάται από το σύστημα ασφάλειας του browser ή της συσκευής. Σε κάθε περίπτωση είναι αποκλειστικά δική μου η ευθύνη για την προστασία των Στοιχείων Σύνδεσης από αποκάλυψη σε τρίτους. Εάν υποψιάζομαι ότι κάποιος τρίτος μπορεί να γνωρίζει τα Στοιχεία Σύνδεσής μου δεσμεύομαι να αλλάξω τα Στοιχεία Σύνδεσης άμεσα.

Κατανοώ και αποδέχομαι ότι σε περίπτωση που εμφανίζεται στην παρούσα εφαρμογή οποιασδήποτε πληροφορία που έρχεται σε αντίθεση με όσα ορίζουν οι Κανόνες του Ταμείου (Καταστατικό και Κανονισμοί) ή η Νομοθεσία, τότε η Νομοθεσία και οι Κανόνες του Ταμείου υπερέχουν των πληροφοριών που παρουσιάζει η εφαρμογή.

Κατανοώ ότι η παρούσα εφαρμογή ενδέχεται να μην λειτουργεί πάντα όπως αναμένεται. Συμφωνώ ότι η Aon, το ΤΕΑ ACCENTURE, και οι Διαχειριστές του δεν φέρουν ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα, διακοπή ή καθυστέρηση στη λειτουργία της παρούσας εφαρμογής σε περιστάσεις πέραν του ελέγχου τους, όπως για παράδειγμα λόγω της διακοπής σύνδεσης στο internet.