Το Όνομα Χρήστη σας αναγνωρίζει μοναδικά σε αυτόν τον ιστότοπο, ώστε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού σας, προστατεύοντας την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας πληροφοριών. Σας στέλνεται με email κατά την εγγραφή σας στο ΤΕΑ και είστε υπεύθυνοι για την προστασία του. Μπορείτε να αλλάξετε το Όνομα Χρήστη από το μενού "Πληροφορίες Σύνδεσης", μόλις συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

Ο Κωδικός Πρόσβασης είναι μια σειρά χαρακτήρων που συνδυάζεται με το Όνομα Χρήστη ως "συνθηματικό", για να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες του λογαριασμού σας. Μπορείτε να αλλάξετε τον Κωδικό Πρόσβασης από το μενού "Πληροφορίες Σύνδεσης", μόλις συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

Τι συμβαίνει εάν ξεχάσετε το "Όνομα Χρήστη" ή τον "Κωδικό Πρόσβασης" ;

Εάν έχετε ξεχάσει το Όνομα Χρήστη, μπορείτε να επιλέξετε Ανάκτηση Ονόματος Χρήστη στην αρχική σελίδα της εφαρμογής. Έπειτα συμπληρώστε την καταχωρημένη ηλεκτρονική σας διεύθυνση και πατήστε "Αποστολή". Θα λάβετε ένα email με νέο "Όνομα Χρήστη" μέσα σε λίγα λεπτά.

Εάν δεν έχετε καταχωρήσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν τη θυμόσαστε, ή δεν έχετε πλέον πρόσβαση σ' αυτήν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές.

Εάν γνωρίζετε το "Όνομα Χρήστη" αλλά ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης, μπορείτε να επιλέξετε Ανάκτηση Κωδικού Πρόσβασης στην αρχική σελίδα της εφαρμογής. Έπειτα συμπληρώστε το "Όνομα Χρήστη" και πατήστε "Αποστολή" Θα λάβετε έναν νέο Κωδικό Πρόσβασης μέσω email μέσα σε λίγα λεπτά.

Τι σημαίνει να κλειδωθεί ο Ατομικός σας Λογαριασμός;

Μετά από έναν περιορισμένο αριθμό αποτυχημένων προσπαθειών σύνδεσης, για την ασφάλειά σας, ο λογαριασμός σας θα κλειδωθεί και δεν θα έχετε πρόσβαση σ'αυτόν - ακόμα και εάν πληκτρολογήσετε σωστά τον Κωδικό Πρόσβασης. Θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές για να ξεκλειδωθεί ο Ατομικός σας Λογαριασμός.