Το ΤΕΑ Accenture είναι Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης για τους εργαζόμενους της Εταιρείας με σκοπό την διατήρηση του βιοτικού τους επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση.

Το ΤΕΑ Accenture αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παροχές της Accenture προς τους εργαζομένους τους.