Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφει πώς η Aon συλλέγει, επεξεργάζεται, και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για την Aon, η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που είναι υπό τον έλεγχό μας και να πάρουμε προφυλάξεις για την διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των στοιχείων.

Η δέσμευση της Aon για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Εφαρμόζουμε πολλαπλά μέτρα ασφάλειας για να μειώσουμε τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων όπως επίσης και της τυχαίας απώλειας ή ζημίας στα προσωπικά σας δεδομένα. Μόνο στην περίπτωση κάποιας συγκεκριμένης εργασίας η Aon εξουσιοδοτεί τους εργαζομένους της στην πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και έχουν δεσμευτεί για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και τη συμμόρφωση με τον εγκεκριμένο Κώδικα Δεοντολογίας και τις πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ασφάλειας Πληροφοριών. Επιπλέον, ο εργοδότης σας και ορισμένοι συγκεκριμένοι, φορείς παροχής υπηρεσιών έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, απαιτούμε ότι οι υπεργολάβοι μας, συμμετέχουν στις συμφωνίες εμπιστευτικότητας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πότε και Πώς λαμβάνει η Aon τα προσωπικά σας δεδομένα

Το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων που λαμβάνουμε αφορά τα συστήματα παροχών και τα προγράμματα ανθρώπινου δυναμικού του εργοδότη σας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της μισθοδοσίας. Τα δεδομένα συλλέγονται από διαφορετικές πήγες όπως:

Οι προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουμε μπορούν να περιλαμβάνουν:

Χρήση cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή σας και επιτρέπουν στην ιστοσελίδα που τα δημιούργησε να σας αναγνωρίσουν όταν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στο μέλλον. Η χρήση των cookies γίνεται για την καλύτερη λειτουργία των ιστοσελίδων και την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη της. Τα Cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου, αφού δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες.

Κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε 2 κατηγορίες cookies:

Οι ιστοσελίδες μας δεν χρησιμοποιούν cookies τρίτων.

Πως χρησιμοποιεί η Aon τα δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς που αυτά έχουν ληφθεί. Οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε δεδομένα είναι συνοπτικά οι εξής:

Η δέσμευση της Aon για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σημαίνει ότι:

Διορθώσεις

Η Aon είναι δεσμευμένη να διατηρήσει με ακρίβεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες σας θα είναι πάντα 100% ακριβείς, θα λάβουμε απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε κατάλληλα τις ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες.

Η διατήρηση των προσωπικών σας στοιχείων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για το μέγιστο χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση των νομικών ή κανονιστικών μας υποχρεώσεων και του χρόνου που προβλέπεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Διατήρησης Δεδομένων. Καθορίζουμε την περίοδο διατήρησης κατά περίπτωση, ανάλογα με τις λειτουργικές και νομικές απαιτήσεις για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση. Μετά την πάροδο της περιόδου αυτής δεν γίνεται περαιτέρω συλλογή πληροφοριών και σε βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο και αναλογικά εφικτό θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι πληροφορίες που δεν είναι πλέον απαραίτητες να καταστρέφονται με ασφάλεια.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα σε σχέση με τη χρησιμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παραδείγματα των οποίων συνοψίζονται παρακάτω:

Επικοινωνία

Η Aon έχει το δικαίωμα να αλλάξει αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή. Η Aon δεν έχει την υποχρέωση να ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για τη χρήση από την Aon των προσωπικών σας δεδομένων σας ή για την δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η τελευταία αλλαγή σε αυτή τη Δήλωση έγινε στις 13 Ιουνίου 2018.