Οποιαδήποτε εντολή, επιλογή, ή αίτηση πραγματοποιήσω μέσω αυτής της εφαρμογής θα θεωρείται ως γραπτή άδεια στο ΤΕΑ Accenture και τον Διαχειριστή αυτού να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ή να διενεργεί κινήσεις εκ μέρους μου, σύμφωνα με την πολιτική του ΤΕΑ Accenture. Κατανοώ ότι όταν αυτό απαιτείται, τα προσωπικά μου στοιχεία θα μεταδίδονται σε τρίτους μόνο μέσω ασφαλών μεθόδων επικοινωνίας.

Είμαι υπεύθυνος/η για τον έλεγχο οποιασδήποτε επιβεβαίωσης (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) λάβω σχετικά με οποιαδήποτε εντολή, επιλογή ή αίτηση έχω κάνει μέσω της παρούσας εφαρμογής. Είναι ευθύνη μου να ελέγχω για σφάλματα/ανακρίβειες όλες τις πληροφορίες που λαμβάνω και αν εντοπίσω σφάλματα/ανακρίβειες έχω την ευθύνη να διορθώσω μέσω των εργαλείων που μου παρέχει η παρούσα εφαρμογή ή επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο διαχείρισης.

Η παρούσα εφαρμογή παρέχει δυνατότητα να λαμβάνω προσωπικές πληροφορίες όπως για παράδειγμα το υπόλοιπο του λογαριασμού μου ή μισθολογικές πληροφορίες. Είναι αποκλειστικά δική μου ευθύνη για οποιαδήποτε αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών αν αποκαλύψω τα Στοιχεία Σύνδεσής μου σε τρίτους. Συμφωνώ να επικοινωνήσω άμεσα με το ΤΕΑ Accenture ή τους Διαχειριστές του εάν υποψιάζομαι ότι κάποιος άλλος μπορεί να γνωρίζει τα Στοιχεία Σύνδεσής μου.

Κατανοώ και αποδέχομαι ότι σε περίπτωση που εμφανίζεται στην παρούσα εφαρμογή οποιαδήποτε πληροφορία που έρχεται σε αντίθεση με όσα ορίζουν οι Κανόνες του Ταμείου (Καταστατικό και Κανονισμοί) ή η Νομοθεσία, τότε η Νομοθεσία και οι Κανόνες του Ταμείου υπερέχουν των πληροφοριών που παρουσιάζει η εφαρμογή.

Κατανοώ ότι η παρούσα εφαρμογή ενδέχεται να μην λειτουργεί πάντα όπως αναμένεται. Συμφωνώ ότι η Aon, το ΤΕΑ Accenture, και οι Διαχειριστές του δεν φέρουν ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα, διακοπή ή καθυστέρηση στη λειτουργία της παρούσας εφαρμογής σε περιστάσεις πέραν του ελέγχου τους, όπως για παράδειγμα λόγω της διακοπής σύνδεσης στο internet.

Πνευματικά Δικαιώματα

Aon

Your Benefits Resources™

Άλλες Εταιρείες

Τα Adobe® και Adobe® Reader είναι σήματα κατατεθημένα από την Adobe Systems Incorporated στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η/και σε άλλες χώρες.

Firefox® σήμα κατατεθέν από την Mozilla Foundation.

Microsoft® και Windows® είναι σήματα κατατεθημένα από την Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η/και σε άλλες χώρες.

Ορισμένες εικόνες είναι copyright © PhotoDisc, Inc.

Το Safari™ είναι σήμα κατατεθειμένο από την Apple Computer, Inc.

Σε περίπτωση που στο site εμφανίζονται άλλα σήματα, λογότυπα ή ονόματα που είναι κατατεθειμένα από άλλες εταιρίες και δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, αυτά ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.