Πατώντας Σύνδεση, δηλώνω ότι κατανοώ και συμφωνώ ότι η επιβεβαίωση της ταυτότητάς μου γίνεται με τη χρήση των προσωπικών μου Στοιχείων Σύνδεσης (Όνομα Χρήστη και Κωδικός Πρόσβασης). Εισάγοντας τα στοιχεία αυτά, αποδέχομαι τα παρακάτω:

Την χρησιμοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων για σκοπούς διαχείρισης του Ταμείου από τους Διαχειριστές του και σύμφωνα με την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Οποιαδήποτε εντολή, επιλογή, ή αίτηση πραγματοποιήσω μέσω αυτής της εφαρμογής θα θεωρείται ως γραπτή άδεια από το Ταμείο και τον Διαχειριστή αυτού να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ή να διενεργεί κινήσεις εκ μέρους μου, σύμφωνα με την πολιτική του Ταμείου. Είμαι υπεύθυνος/η για τον έλεγχο οποιασδήποτε επιβεβαίωσης (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) λάβω σχετικά με οποιασδήποτε εντολή ή αίτηση έχω κάνει μέσω της παρούσας εφαρμογής.

Η παρούσα εφαρμογή παρέχει δυνατότητα να λαμβάνω προσωπικές πληροφορίες όπως για παράδειγμα το υπόλοιπο του λογαριασμού μου ή μισθοδοτικές πληροφορίες. Είναι ευθύνη μου να ελέγχω για σφάλματα/ανακρίβειες όλες τις πληροφορίες που λαμβάνω και αν εντοπίσω σφάλματα/ανακρίβειες έχω την ευθύνη να διορθώσω μέσω των εργαλείων που μου παρέχει η παρούσα εφαρμογή ή επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο διαχείρισης.

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν την αποθήκευση των Στοιχείων Σύνδεσης. Επίσης, σε υποστηριζόμενες συσκευές Android και iOS, έχω την επιλογή να χρησιμοποιήσω τα συστήματα ασφαλείας των συσκευών για να αποθηκεύσω τα Στοιχεία Σύνδεσής μου στη συσκευή. Η παρούσα εφαρμογή δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα επαλήθευσης (δακτυλικό αποτύπωμα, μοτίβο οθόνης ή PIN). Σε αυτήν την περίπτωση, καταλαβαίνω ότι η ασφάλεια των Στοιχείων Σύνδεσής μου βασίζεται στα συστήματα ασφαλείας του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής. Σε όλες τις περιπτώσεις είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία των Στοιχείων Σύνδεσής μου από αποκάλυψη σε τρίτους. Θα αλλάξω αμέσως τα Στοιχεία Σύνδεσής μου εάν υποψιαστώ ότι έχουν παραβιαστεί.

Κατανοώ και αποδέχομαι ότι σε περίπτωση που εμφανίζεται στην παρούσα εφαρμογή οποιασδήποτε πληροφορία που έρχεται σε αντίθεση με όσα ορίζουν οι Κανόνες του Ταμείου(Καταστατικό και Κανονισμοί) ή η Νομοθεσία, τότε η Νομοθεσία και οι Κανόνες του Ταμείου υπερέχουν των πληροφοριών που παρουσιάζει η εφαρμογή.

Κατανοώ και αποδέχομαι οτι το Ταμείο ή/και οι Διαχειριστές του θα έχουν τον έλεγχο σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται σε αυτή την εφαρμογή.

Κατανοώ ότι η παρούσα εφαρμογή ενδέχεται να μην λειτουργεί πάντα όπως αναμένεται. Συμφωνώ ότι η Aon Solutions, το Ταμείο, ή/και οι Διαχειριστές του δεν φέρουν ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα, διακοπή ή καθυστέρηση στη λειτουργία της παρούσας εφαρμογής σε περιστάσεις πέραν του ελέγχου τους, όπως για παράδειγμα λόγω της διακοπής σύνδεσης στο internet.